Zanimiva delnica: Enbridge

  • Sava Infond
  • |
  • Published: 3.3.2022. 0:00:00

financial informations about money and capital markets, stocks, shares, bonds, indexes, investment funds, forex, cryptocurrencies, bitcoin, interest rates, commodities, oil, petrol, fuel, gold, silver, ZSE, LJSE, BSE, BLSE, SASE, MNSE, MSE, technical analysis, fundamental analysis, HT, RIVP, ADRS, ERNT, ZB, MAIS, ZABA, PBZ, KRKA, Alkaloid

Podjetje Enbridge med severnoameriškimi »midstream« operaterji, katerih osnovna dejavnost so naftovodi, izstopa po donosnosti in stabilnosti poslovanja. V lasti imajo mreže naftovodov in plinovodov.

Njihovo mrežo sestavlja sistem Mainline, ki je njihovo najpomembnejše osnovno sredstvo. Ta sistem obsega preko 70 odstotkov vseh zmogljivosti proizvodnje surove nafte v Kanadi in je povezan z zelo kompleksnimi rafinerijami v ZDA. Te povprašujejo predvsem po »težki« surovi nafte.
 

Vodilni v Kanadi

 

Tako ima Enbridge zagotovljeno tako kratkorocno kot srednjerocno povpraševanje po svojih storitvah, povezanih z dejavnostjo naftovodov, in to kljub povišanju proizvodnje »lahke« nafte v ZDA. Ob projektu Mainline imajo v lasti tudi regionalne sisteme na obmocju katranskih peskov (oil sands) v Kanadi ter plinovode. Enbridge ima v lasti in upravlja tudi regulirano podjetje za zemeljski plin ter najvecje kanadsko podjetje za distribucijo zemeljskega plina. Poleg naštetega ima tudi majhen portfelj obnovljivih virov, osredotocenih predvsem na vetrne elektrarne, ki so locirane ob in v morju.

Enbridge se ves cas sooca s konkurenco in izzivi na podrocju regulative. Njihove konkurencne prednosti izhajajo iz zelo regulirane narave njihovih sredstev (plinovodi ter naftovodi). Konkurenca težje vstopi na podrocje oziroma v regijo, kjer so že prisotni, obicajno zaradi pokritosti najprimernejših lokacij z njihovo infrastrukturo, odvisnosti od dovoljenja nadzornika in soglasja lastnikov zemljišc.

To pomeni obcutno višje stroški za tiste, ki vstopajo pozneje. Nadzornik ima obicajno pomisleke glede dovoljenja novemu ponudniku, ki bi konkuriral obstojecemu. Še posebej ce so sedanje storitve stroškovno ucinkovite ter kakovostne. Stroškovna ucinkovitost je odvisna od dolžine naftovodov oziroma plinovodov. Stroški pri naftovodih in plinovodih so povezani z njihovo zasedenostjo. Tako lahko nastanejo obcutno višji stroški , ce bo imel novi naftovod nižjo stopnjo izkorišcenosti kapacitet.
 

Zamude novih projektov

 

Enbridge se zaradi svoje velikosti sooca s precejšnjimi izzivi pri novih projektih s podrocja prevoza nafte in plina. To bo, kot kaže, nova realnost, s katero se trenutno spopadajo. Kar nekaj projektov ima vecletne zamude zaradi nasprotovanja prvobitnih naseljencev, kjer na koncu le najdejo ustrezne rešitve za obe strani. Hkrati imajo v zvezni državi Michigan veliko pravnih izzivov na projektu glede regulatornega nadzora. Iskanje ustrezne rešitve bo precej podaljšalo realizacijo projekta. Precej izzivov imajo tudi s kanadskim regulatorjem glede pogodbenih obveznosti.

Kljub omenjenim zastojem bodo svojo od pet- do sedemodstotno rast dosegli s svojimi drugimi projekti – predvsem s prenosom plina ter portfeljem na podrocju obnovljive energije. Enbridge bo za investicije v svoj obstojeci portfelj projektov letno namenil med 2,3 do 3,15 milijard USD, za odkupe lastnih delnic in znižanje dolga pa 1,5 milijarde USD. Projekti na podrocju oskrbe z energijo ter obnovljivi viri energije omogocajo priložnosti v obnovljivih virih zemeljskega plina, vodika, zajemanju ogljika in vetra. To uvršca Enbridge med vodilna podjetja »midstreama«, da bi lahko zadovoljili dolgorocno povpraševanje in skrbi v zvezi okoljskimi in socialnimi standardi (ESG) glede nafte in plina.Gibanje delnice ENB US v USD


Analysis


capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: S&P Global

S&P Global slovi kot eden od vodilnih ponudnikov bonitetnih ocen, finančnih indeksov in poročil o surovinskih trgih. Njegove izrazite konkurenčne prednosti izvirajo predvsem iz njihovih podatkov o primerljivih indeksih.

Glede na naravo slednjih ima družba močan konkurenčni položaj in dosega visoko maržo iz poslovanja (v letu 2021 je znašala dobrih 50 odstotkov, letos pričakujejo...

Read...

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: Skupina CME

Skupina CME (Chicago Mercantile Exchange) je vodilna borza terminskih pogodb in izvedenih finančnih inštrumentov. Ustanovljeni so bili leta 1898. Rast so dosegali večinoma na organski ravni, razen prevzema mestnega tekmeca iz Čikaga CBOT leta 2007 in Nymex Holdings leta 2008. Skupina ima v lasti tudi 27-odstotni delež v ponudniku delniških indeksov S&P/Dow Jones, zaradi česar je CME...

Read...