• Home /
  • All news /
  • News title: Investicijske priložnosti na trgih v razvoju

Investicijske priložnosti na trgih v razvoju

  • Triglav skladi
  • |
  • Published: 9.7.2022. 0:00:00

money and capital markets, stocks, shares, bonds, indexes, investment funds, forex, cryptocurrencies, bitcoin, interest rates, commodities, oil, petrol, fuel, gold, silver, ZSE, LJSE, BSE, BLSE, SASE, MNSE, MSE, technical analysis, fundamental analysis, HT, RIVP, ADRS, ERNT, ZB, MAIS, ZABA, PBZ, KRKA, Alkaloid

Kitajska

 

Kitajski delniški trg se je v prvi polovici letošnjega leta znašel pod številnimi pritiski. Eden od razlogov je nižja gospodarska aktivnost zaradi politike nicelne tolerance proti Covid-19, ki jo izvajajo kitajske oblasti. Razširjene omejitve so povzrocile negativne vplive na potrošnjo, industrijsko proizvodnjo, ucinkovitost dobavnih verig, rezultate poslovanja in investicije podjetij, prišlo je tudi do dodatnih pritiskov na trgu dela. Drugi razlog je še vedno povišana aktivnost kitajskih oblasti na podrocju regulacije tehnoloških podjetij. Tretji razlog pa je negativna dinamika na drugih delniških trgih, do katere je prišlo zaradi zaostrovanja monetarne politike s strani številnih centralnih bank.

Zaradi odlocnih ukrepov na podrocju borbe z izbruhi Covid-19 ter zaradi ohlajanja nepremicninskega in izvoznega sektorja bo gospodarska rast Kitajske letos nižja od ciljne. Ocene analitikov so, da bo kitajsko gospodarstvo letos zraslo za 4,1 %, kar je popravek navzdol glede na povprecje napovedi na zacetku leta. Pricakujemo, da bodo v drugi polovici letošnjega leta kitajske oblasti zacele namenjati stimulaciji gospodarske rasti vec pozornosti. Po eni strani velja izpostaviti, da je Kitajska trenutna ena redkih držav, ki ohranja ekspanzivno monetarno politiko. Po drugi strani bo dodatna gospodarska rast temeljila na okrepitvi infrastrukturnih projektov.

Ocenjujemo, da Kitajska trenutno ponuja veliko zanimivih investicijskih priložnosti. Omejitve zaradi Covid-19 so zdaj manj stroge in obsežne, povecal se je tudi poudarek na gospodarski rasti.

 

Južna Koreja

 

Gospodarska aktivnost v Južni Koreji se je v prvem cetrtletju upocasnila, saj se je zaradi vecjega števila okužb s Covid-19 zmanjšalo domace povpraševanje. Ce se obrnemo na drugo cetrtletje, lahko pricakujemo, da se bo gospodarska rast še upocasnila. Med razlogi za nižjo gospodarsko aktivnost so motnje v dobavnih verigah, narašcajoce cene energije, izbruhi Covid-19 na Kitajskem, višje obrestne mere in bazni ucinek iz preteklega leta. Pricakovana rast BDP-ja v letu 2022 tako znaša 2,7 %, v letu 2023 pa naj bi se BDP povecal za 2,5 %.

Ocenjujemo, da je investicijska privlacnost Južne Koreje trenutno nadpovprecno visoka. Kljucni razlog za optimizem je pricakovana pospešitev gospodarske aktivnosti na Kitajskem.

 

Tajvan

 

Gospodarska rast Tajvana bo letos zelo solidna, zahvaljujoc mocni industriji polprevodnikov, višji minimalni placi in nasicenemu trgu dela. Kljub temu bodo omejitve potovanj ovirale turizem, višje cene primarnih surovin in energije bi lahko zmanjšale kupno moc, upocasnitev svetovnega gospodarstva pa bi lahko omejila izvoz. BDP bi lahko letos zrasel za 3,4 %, v letu 2023 pa za 2,7 %.

Ocenjujemo, da je investicijska privlacnost Tajvana trenutno visoka. Dva kljucna razloga za to oceno sta pospešitev gospodarske aktivnosti na Kitajskem in struktura tajvanskega gospodarstva, kjer zelo visok delež predstavljajo razvijalci in proizvajalci polprevodnikov, ki se nam v dolgorocni perspektivi zdi zelo zanimivo podrocje.

 

Indija

 

Indija trenutno beleži zelo visoko gospodarsko rast. Pricakujemo lahko, da se bo BDP v poslovnem letu 2022 povišal za 8,7 % in za 7,1 % v poslovnem letu 2023. V ospredju bo zasebna poraba, dodatno podporo za gospodarsko rast bi lahko predstavljali javnofinancni izdatki. Kljub temu velja opozoriti, da je inflacija v Indiji visoka (inflacija je bila v maju 7 %). Ravno zaradi tega, ker se je povecalo tveganje višje inflacije od pricakovanj, je indijska centralna banka 8. junija zvišala kljucno obrestno mero na 4,9 %.

Smo mnenja, da imajo indijska podjetja visok dolgorocni potencial za rast tako zaradi velikosti in v dolocenih pogledih nerazvitosti indijskega gospodarstva, kot tudi zaradi ugodne demografske slike. Vendar zaradi omejenega dostopa do indijskega delniškega trga ocenjujemo, da je investicijska privlacnost srednja.

 

Južnoafriška Republika

 

Južnoafriška Republika je izvoznica surovin, kar ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast v obdobju višjih cen surovin. Vendar se afriška država srecuje s številnimi izzivi: brezposelnost je še naprej visoka, zaupanje potrošnikov je nizko, inflacija je visoka (6,5 % v maju). Južnoafriška centralna banka se bori z inflacijo in zvišuje obrestne mere, vendar zategovalna monetarna pomeni nižjo gospodarsko rast.

Ocenjujemo, da je investicijska privlacnost Južnoafriške Republike srednja. Doloceno priložnost predstavlja prehod na zeleno energetiko, vendar mora Južnoafriška Republika zaceti bolj aktivno izvajati strukturne reforme in izboljšati politicno situacijo.

 

Brazilija

 

Podobno kot Južnoafriška Republika je Brazilija država-izvoznica surovin. Še ena podobnost je potreba po strukturnih reformah na podrocjih, ko zavirajo gospodarsko rast.

Gospodarska rast bo letos približno 1 %, za leto 2023 pricakujemo 1,1-odstotno rast BDP. Problem predstavlja visoka inflacija (11,7 % v maju), s katero se z zviševanjem obrestnih mer bori brazilska centralna banka (zadnji dvig se je zgodil 15. junija, ko je centralna banka zvišala obrestno mero z 12,75 % na 13,25 %).

Ocenjujemo, da je investicijska privlacnost Brazilije nizka.


Analysis

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

How to invest during bear markets (I)

When the S&P 500 hit bear market territory on June 13 2022, many investors around the world were left with the bitter taste of disappointment. But this wasn’t happening for the first time: since 1928, the S&P 500 has experienced 26 bear markets.

 “Bears” are part of normal market trends, are relatively short in duration (especially compared with bull market...

Read...

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Što nam tržišta govore i što se može očekivati 14/2022 - završna točka i objašnjenje

Vrlo slično kao i 27/09/2021 kada je napisano da smo došli do kraja jednoga stanja na tržištu. Sada smo ponovo došli do promjene paradigme na tržištu. Novo stanje će trajati duže vrijeme i zato je potrebno napraviti zatvaranje jednoga načina investiranja i otvaranje novoga načina investiranja. Također je potrebno napraviti objašnjenje za ekonomsko stanje u kojemu se sada nalazimo. Kada sam...

Read...

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: Raytheon Technologies

Raytheon Technologies je ameriška multinacionalka, ki je nastala leta 2020 z združitvijo United Technologies in Raytheona. Poslovanje ima, merjeno s prihodki, razdeljeno na približno enako velika dela komercialnega letalstva in vesoljske dobavne verige ter obrambe.

To je redkost v tej industriji. Drugi konkurenti (Boeing, Honeywell International, General Electric, Textron) imajo...

Read...