Zanimiva delnica: Equinor

  • Sava Infond
  • |
  • Published: 27.10.2021. 0:00:00

financial informations about money and capital markets, stocks, shares, bonds, indexes, investment funds, forex, cryptocurrencies, bitcoin, interest rates, commodities, oil, petrol, fuel, gold, silver, ZSE, LJSE, BSE, BLSE, SASE, MNSE, MSE, technical analysis, fundamental analysis, HT, RIVP, ADRS, ERNT, ZB, MAIS, ZABA, PBZ, KRKA, Alkaloid

Equinor je norveško integrirano naftno plinsko podjetje. Glavna polja ima v Norveškem morju, severno in zahodno od obale. To obmocje je bogato z nafto in plinom, ki sta osnova norveškega gospodarstva. Leta 2020 so dosegali povprecno dnevno proizvodnjo 2,1 milijona sodov ekvivalenta nafte in plina, od tega nafta predstavlja 54-odstotni delež. Dokazanih rezerv imajo za pet milijard sodov (od tega 51 odstotkov nafte). Manjši obseg poslovanja predstavlja proizvodnja elektricne energije iz vetrnih elektrarn.

Equinor si zastavil cilj, da bodo do leta 2050 na ravni podjetja nevtralni glede vpliva na okolje. Zato ne preseneca dejstvo, da so pospešili investicije v obnovljive vire energije. Osrednji del njihove strategije je rast segmenta vetrnih elektrarn, stacioniranih pretežno v morju. Trenutno njihove kapacitete znašajo 0,6 GW, že do leta 2030 bi naj dosegli raven 12 do 16 GW, kar je bil sicer cilj do leta 2035. Za dosego tega bodo do leta 2030 povecali delež investicij za obnovljive vire z 12 na vec kot 50 odstotkov, skupno kar 19,5 milijard EUR.
 

Zajem toplogrednih plinov

 

V okviru projekta Northern Lights bodo investirali na podrocje zajema pri nastanku, transportu in skladišcenju toplogrednih plinov. Njegov cilj je znižanje in zajem emisij industrijskih procesov, za katere trenutno ni prilagodljive rešitve, pospeševanje razogljicenja evropske industrije ter olajšanje odstranjevanja CO2 iz ozracja. Investirali bodo tudi na podrocju cistega vodika. Ob tem želi Equinor izkoristiti svoje znanje in izkušnje s podrocja fosilnih goriv in tako postati vodilno podjetje v na novo razvijajoci se industriji zajema, transporta in skladišcenja toplogrednih plinov. Njihova strategija se razlikuje od konkurence, saj je bolj osredotocena in povezana z njihovim trenutnim poslovanjem. Na drugi strani konkurenca išce priložnosti na veliko razlicnih podrocjih proizvodnje in distribucije obnovljive energije ter v drugih nizkoogljicnih dejavnostih.

V bližnji prihodnosti bosta nafta in plin ostala glavna segmenta za ustvarjaje pozitivnega prostega denarnega toka, in to kljub rasti segmenta obnovljivih virov. Equinorjeva strategija na podrocju fosilnih goriv je podobna, kot jo ima konkurenca – osredotocajo se na vlaganje v svoja najkakovostnejša nahajališca in prodajajo manjša, manj kakovostna, ki niso kljucna. Novi fosilni projekti, ki bodo priceli obratovati do leta 2030, so donosni, ce je cena nafte nižja od 35 USD za sod, investicija vanje pa se povrne v manj kot 30 mesecih.
 

Jedro še ostaja plin

 

Jedro Equinorjeve strategije ostajajo njihova nahajališca v Norveškem morju. Tam imajo tudi bogate operativne izkušnje. Povprecna letna rast kolicin bi naj do leta 2026 znašala dva odstotka na leto, zahvaljujoc dodatnim 700.000 sodov ekvivalenta dnevno. Tudi v prihodnje nacrtujejo, da bodo dodajali nova crpališca, predvsem tam, kjer že imajo obstojeco infrastrukturo, kar obcutno poveca donosnost poslovanja. Tudi na globalni ravni se osredotocajo na prosti denarni tok iz poslovanja, predvsem z osredotocanjem na kljucne projekte na »off-shore« podrocjih v Mehiškem zalivu, Kanadi in Braziliji. Donosi na omenjenih projektih presegajo 20 odstotkov in naložba v njih se povrne prej kot v petih letih. V prihodnje nacrtujejo izstop iz držav, kjer imajo manjše ali manj donosne projekte.

Gibanje cene delnice Equinor v NOK
 


Analysis

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: Schlumberger

Schlumberger je največji svetovni dobavitelj opreme in storitev za naftna in plinska podjetja. Poslujejo na več komplementarnih segmentih. Letno investirajo največ med vsemi podjetji v segmentu dobaviteljev opreme in storitev naftnim in plinskim podjetjem s ciljem, da lahko ponudijo svojim strankam večino opreme in storitev, ki jo te potrebujejo pri svojem poslovanju.

To bo verjetno...

Read...

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: Procter & Gamble

Procter & Gamble (v nadaljevanju PG) je bil ustanovljen leta 1837. Od takrat je eden največjih proizvajalcev izdelkov za potrošnike. Na leto ustvari več kot 76 milijard dolarjev prihodkov. V svojem portfelju imajo 21 vodilnih blagovnih znamk, ki letno ustvarijo več kot eno milijardo dolarjev prodaje. PG je leta 2012 podjetju Kellogg prodal Pringles, svojo zadnjo prehransko blagovno znamko....

Read...

capital, money, market, vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, NBS, CBBIH, bank, stock, fund, delnica, sklad, vzajemca,bond, Hrvatska narodna banka, alkaloid, krka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA, ZSE, LJSE, BSE, MNSE, MSE, SASE
Featured News

Zanimiva delnica: Equinor

Equinor je norveško integrirano naftno plinsko podjetje. Glavna polja ima v Norveškem morju, severno in zahodno od obale. To obmocje je bogato z nafto in plinom, ki sta osnova norveškega gospodarstva. Leta 2020 so dosegali povprecno dnevno proizvodnjo 2,1 milijona sodov ekvivalenta nafte in plina, od tega nafta predstavlja 54-odstotni delež. Dokazanih rezerv imajo za pet milijard sodov (od...

Read...